top of page

Undervisningsopplegg

I januar 2024 lanserte Amnesty undervisningsopplegg om tilskuerintervensjon for elever i ungdomsskolen og videregående skole.

Hva kan elevene forvente å lære?

Gjennom undervisningsoppleggene styrkes elevenes evne til å identifisere skadelige hendelser, og elevene lærer strategier for å gripe inn på en trygg måte (SOS-metoden) når de er vitne til hets. Elevene får også innsikt i hva rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer er. I tillegg vil elevene utfordres på perspektivtakning, risikovurdering og få økt forståelse for betydningen av å gripe inn.

 

Hvordan man skal håndtere en skadelig hendelse, avhenger av hvilken arena det skjer på. Derfor blir elevene kjent med de ulike risikovurderingene de må gjøre, avhengig av om de er vitne til hets på skolen, i det offentlige rom eller på nettet. På bakgrunn av dette er det utviklet ulike opplegg som er tilpasset de ulike arenaene.

​ 

Hvorfor gjennomføre undervisning om tilskuerintervensjon?

Skolen som antirasistisk arena skal forebygge rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer gjennom forebyggende holdningsskapende arbeid. Oppleggene er i tråd med Kunnskapsløftet, og er særlig godt egnet til det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap.

 

Amnesty tar utgangspunkt i menneskerettighetene i utvikling av undervisningsopplegg, og elevene vil bli bedre kjent med retten til å leve et liv fritt fra diskriminering.

 

Hva er inkludert i undervisningsoppleggene?

  • Lærerveiledning

  • PowerPoint-presentasjon med tilhørende notater

  • Filmer som tar for seg ulike situasjoner der ingen grep inn

  • SOS-metoden og hvordan den kan benyttes i praksis

  • Handlingsrommet – en interaktiv øvelse hvor elevene drøfter ekte historier, og vurderer hvilket handlingsrom man har som tilskuer ved å benytte SOS-metoden

Praktisk informasjon

  • Undervisningsoppleggene og lærerveiledning ligger åpent og tilgjengelig på Amnestys nettsider.

bottom of page