top of page

Hvor kan jeg rapportere hets?

Dersom du vil rapportere hets, eller ønsker veiledning om temaet, er det flere ordninger du kan benytte. Her er en oversikt over noen av dem du kan kontakte. Husk at grove og sjikanerende ytringer kan være ulovlige, og bør meldes til politiet.

 • Politiet har en nettside hvor man kan tipse om hatefulle ytringer man har sett på nett. Det å tipse er enklere og har lavere terskel enn å anmelde et konkret straffbart forhold, som må gjøres hos lokalt politi.

 • Støttesenter for kriminalitetsutsatte er politiets veiledningstjeneste for personer utsatt for kriminelle handlinger. Støttesenteret kan hjelpe deg med støtte hele veien fra anmeldelse til saken er avgjort. 

 • Diskrimineringsnemnda har et skjema på sine nettsider for de som mener de har opplevd diskriminering eller trakassering og ønsker å sende inn en klage.

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har en veiledningstjeneste på nett som gir gratis veiledning om blant annet diskrimineringsregelverket, innspill til hvordan du kan løse din sak på egenhånd, samt henvisninger til rett instans. 

 • Elev-, lærling- og mobbeombudene gir foreldre, elever og lærlinger svar på spørsmål og hjelper til i vanskelige situasjoner. Det er et slikt ombud i nesten alle fylker. 

 • Slettmeg.no er en gratis råd– og veiledningstjeneste for deg som føler deg krenket på nett, og kan bistå dersom du behøver hjelp med å slette informasjon om deg og bilder av deg som er lagt ut på nettet. 

 • Korspahalsen.no er et sted ungdom (under 18 år) kan ringe til, sende e-post eller chatte med en voksen om det de har på hjertet. 

 • Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her får du svar på spørsmål om temaer som mobbing, plaging, venner, ensomhet eller andre ting. 

 • Snakkommobbing.no er et sted ungdom (under 18 år) kan chatte med voksne om mobbing og få svar på spørsmål du lurer på.

 • Ungdomstelefonen.no (400 00 777) er Skeiv Ungdoms telefontjeneste hvor unge svarer unge på spørsmål om kjønn, seksualitet og identitet. 

 • Rasismeveileder.no er en digital veileder for håndtering av rasisme og diskriminering utviklet av Likestillingssenteret KUN, OMOD og Egalia senter mot diskriminering.

bottom of page