top of page

Rapport: Stille i møte med hets

Som en del av kampanjen har Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) skrevet rapporten «Stille i møte med hets».  Rapporten handler om tilskuerintervensjon i Norge.

I rapporten redegjøres det for sentrale begreper knyttet til hatprat/hets og statens menneskerettighetsforpliktelser på området gjennomgås. I tillegg oppsummeres funn fra en litteraturgjennomgang om tilskuerintervensjon og forutsetningene for at tilskuere griper inn i skadelige hendelser som hatprat/hets.

 

I rapporten presenteres også resultatene fra en nasjonal undersøkelse om tilskuerintervensjon i møte med hets, som ble gjennomført i august 2023 av Kantar Public. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge observasjoner av og reaksjoner på hatprat/hets i den norske befolkningen.

Stille-rapport-nettsakbilde.png
bottom of page