top of page

Organisasjonene bak kampanjen

«Stillhet sårer» er et samarbeidsprosjekt mellom Amnesty International Norge, Catalysts og Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Her kan du lese mer om hvem vi er og hva vi jobber med.

Amnesty 

En frivillig organisasjon som arbeider for at alle skal kunne nyte godt av menneskerettighetene som er nedfelt i menneskerettighetserklæringen, og som jobber med å skape engasjement rundt menneskerettslige utfordringer. Amnesty gjennomfører selvstendige etterforskninger av menneskerettighetsbrudd, påvirker maktutøvere og skaper press som resulterer i at mennesker får friheten og livet sitt tilbake. Bevisstgjøring er en stor del av dette arbeidet. Menneskerettighets-undervisning er en viktig del av denne bevisstgjøringen, og hvert år når Amnesty tusenvis av norske ungdommer med holdningsskapende opplegg rundt rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Les mer om Amnestys arbeid her.

Catalysts

En frivillig organisasjon som utvikler, gjennomfører og støtter mentorprogrammer for unge og voksne med flerkulturell bakgrunn. Catalysts gjennomfører blant annet kurs og workshoper for organisasjoner og bedrifter om mangfold, inkludering, positiv psykologi og antirasisme. Catalysts’ arbeid her.

NIM

Et uavhengig, offentlig organ som organisatorisk er underlagt Stortinget. NIMs oppgave er å fremme og beskytte menneskerettighetene i Norge i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig. NIM jobber derfor med et bredt spekter av menneskerettigheter, alt fra ytringsfrihet og personvern til rettigheter for sårbare grupper som asylsøkere, urfolk, barn og eldre. Les mer om NIMs arbeid her.

bottom of page